PROJEKTI(LI)

Kjer je domišljija doma

Domišljija poganja svet in tudi literaturo. Pisanje brez domišljije je samo reciklaža že napisanega.

Vsekakor prekrižarite to spletno stran, kajti tu je doma izvirna slovenska domišljijska literatura.

Povežite se:
Connect with us on Facebook.

Kabala

IHVH - Hebrejščina se bere od desne proti levi (obratno kot mi)

Naj ostane enostavno

Tarot aduti so namenjeni meditaciji in proučevanju medsebojnih razmerij med simboli kolektivno nezavednega. "Šloganje" je samo stranski produkt ...

Kabala je temelj zahodnega mita, našega dojemanja sveta. Sama beseda korenini v hebrejski besede Kibel, ki pomeni »sprejemati«. Kabala je v bistvu židovska mistična in okultna tradicija, iz nje je v zadnjih 2000 letih izšla množica verskih, filozofskih, intelektualnih, duhovnih in drugih tokov. Kabala ni ena sama tradicija, temveč je razparcelirana med stotinjami različnih šol. Kabala niti ni več izključno židovska tradicija, dasiravno je znotraj židovskih krogov najpristnejša. Temelj kabale je hebrejščina in za resnejši pristop je dobro poznati osnove jezika.

Klasično drevo življenja ene od židovskih šol.

Danes imamo tri glavne veje kabale:

  • Kabala (neposredno izhaja iz židovskih tradicij)
  • Cabala (krščanska verzija kabalisitčnega simbolnega ozadja in krščansko tradicijo interpretira s simboli kabale)
  • Qabala (ezoterični okultizem zahodnega sveta, ki temelji na večini kabalističnih simbolov, a ne sledi kabalistični intepretaciji simbolov kabale, temveč so prirodane simbolne sheme iz drugih delov sveta (čakre ipd.).

Menora - najzgodnejši simbol drevesa življenja

Kabala je silno uspešen sistem z izjemno sposobnostjo asimilacije mitov, s katerimi pride v stik. Uspeh izhaja iz dejstva, da je kabalistična simbolika abstraktna, brez ideoloških ali verskih intepretacij zgodovinskega trenutka. Ves pojavni svet lahko intepretiramo s simboli drevesa življenja, temeljnega simbolnega "stroja" kabale.

Deset božjih zapovedi na sefirah Drevesa življenja (sodobna shema)

Tokom zgodovine Kabale, ki sega v megleno davnino, je tudi kabala sooblikovala druge tradicije in miselne sisteme. Pred 2000 leti je nastalo Krščanstvo, dobrih 600 let kasneje Islam, nadalje še skoraj 1000 let kasneje sodobna racionalna znanost. Razsvetljenje in sodobnost so med drugim tudi otroci kabalističnega razmišljanja, ki temelji na človeškem umu.

Od kod ta uspešnost?

Uspešnost mita je pogojena z njegovo racionalno zasnovo. Kabala ni homogena amorfna zmes dogem in ritualov, temve živ sistem, ki ne priznava dogmatičnih intepretacij, temveč vedno znova zahteva živo izkušnjo in preverbo v praksi. Sicer imajo vse kabalistične šole nekaj skupnih izhodišč, vendar se tudi silno razhajajo. A razlike ustvarjajo kvaliteto. Kabalistični mit se mora neprestano potrjevati v življenju. Vsaka od stotinje šol ima svoje poreklo in nekatere so postale okorni mastodon, a druge so dinamični sistemi. Nekatere se tesno naslanjajo na židovsko rabinsko tradicijo, druge izhajajo iz drugačnih verskih, kulturnih, družbenih in tudi filozofskih okolij. A vse imajo nekaj skupnega – enovit simbolni sistem. Ta sistem je zmes številk in črk. Temelj je silno enostaven in dopušča veliko svobode interpretacij.

"Deset in ne devet, deset in ne enajst" je zapisano v Sefer Jeciri, temeljnem delu sodobne kabale - 10 sefir predstavlja temelj Jakobove lestve.

Kabala je sistem simbolne interpretacije živega vesolja in človeka v njem. Metoda kabale uporablja to, kar vsi imamo – lastno glavo. Kabalistična misel je vtkana v sodobno znanost in družbo. Kvantna mehanika je popolnoma skladna s kabalo, ki je skladna s sodobnimi kozmološkimi teorijami. Kabala ni opozicija znanosti, kajti mnogi veliki umi Zahoda so bili tudi kabalisti. Morebiti njihovi znanstveni uspehi temeljijo na kabalistični racionalni metodi.

Kabala ima še eno pomembno lastnost - ni vezana na osebno prepričanje. Ne zahteva verovanja v takšnega ali drugačnega boga, niti od praktikantov in praktikantk ne zahteva nekega odrekanja vsakodnevnemu bivanju. Kabala mora biti del vsakdanjosti, brez izstopanja in nihče si na prsa ne pripne medalje Superkabalist. Resne kabale tudi ni možno konzumirati v akcijskem vikend paketu lokalnega guruja.

Vse se je začelo algoritmom ...

Knjiga je nastala kot posledica proučevanj zaradi priprave mističnega in teološkega ozadja sage Vitezi in Čarovniki. Zakaj bi izumljali nekaj novega, če pa imamo pri roki odličen sistem interpretacije sveta in človekovega mesta v njem?

Kabala uči preprosto resnico - vsi zavestni procesi so preplet algoritmov. Vsakdo je zgolj nabor algoritmov in človek po tem spoznanju začne spoštovati svet okoli sebe. Nikoli ne veš, kdaj bo narava človeka prepoznala kot virus tega planeta in sprožila algoritem za njegov izbris ...

Kabala - naj ostane enostavno

Knjiga prinaša resnično osnovne pojme in temeljne razlage.

Kabala ne zahteva zapletanja in nepotrebne mistifikacije. Mogoče ni moderna, ker ne omogoča vikend paketov razsvetljenja in igre s čakrami. Moda se spreminja, a drevo življenja ostaja ...

"Bog je ustvaril človeka po svoji podobi ..."

A bistvo je v preprostem razumevanju algoritmov delujočega vesolja.

Dražilnik: Kabala - naj ostane enostavno