Projekti in dobrote

Tik pred izidom

V letu 2024 bo izšlo ...

Izid slovenskega prevoda izvrstne Bele sobe prof. dr. Zorana Živkovića je prestavljen na pomlad-poletje 2024 zaradi zagotovoitve vrhunske kakovosti izdaje.

Ravno izšlo

Avgust 2023

Avgusta je 2023 izšla zbirka kratke proze To se vam ne bo zgodilo.

Ko se želite premakniti brez gibanja, vzamete v roke to knjigo ...

Oktober 2022

Kabala je vir zahodnih religij, mistike, okultizma in tudi znanosti ter racionalnega uma.

Naučite se uporabiti vse moči svojega uma ...

Slovar Adamije in vedež o skrivnosti

Slovar Adamije, magičnih zadev in nekaterih besed, ki ne sodijo v knjižni jezik. Oznaka specifično označuje pojme, ki so vezani na knjigo in Adamijo in so lahko tudi izpeljava iz realnih pojmov.

Pomembna opomba:
Slovar je namenjen izobraževanju in je povezan s svetom Magijske gimnazije.

A

Adam Kadmon – Kabala, magija - arhetipski hermafrodit, simbol Olam Aciluta.

Adamija – specifično - drugačna Zemlja, kjer so magija, okultni fenomeni in verske manifesticije čista resnica, natanko takšne, kakršne opisujejo naše knjige o magiji, misticizmu in verskih čudežih. Zgodovina v tem svetu je ena od verzij naše zgodovine.

Aleister, Crowley, - specifično, zgodovina okultizma - doktor aplikativne magije in začetnik magike (gl). - Adamijski Aleister Crowley je po prejemu Liber AL vel Legis (Knjige Zakona) in utemeljitvi Ipsissimusa postavil popolnoma nove temelje magije in vzpostavil nova razmerja med magijo in religijo. V zgodovino se je zapisal kot začetnik magike, znanstvene magije, popularno znane kot telemitske magije. V desetletju obstoja je telemitska magija popolnoma prevladala zaradi svoje izjemne učinkovitosti in znanstvene sledljivosti.

Anátema - izobčenje iz Katoliške cerkve zaradi krivih naukov.

Apostolska veroizpoved – prepis veroizpovedi Katoliške cerkve - veljavna je samo latinska različica.

Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cali et terra.

Et in Iesum Christum, Fílium Eius únicum, Dóminum nóstrum,

qui conceptus est de Spíritu Sancto, natus ex Maria Vírgine,

passus sub Póntio Piláto, crucifixus, mortuus, et sepultus,

descendit ad ínferos, tértia die resurrexit a mórtuis,

ascendit ad calos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipotentis,

inde venturus est iudicare vivos et mórtuos.

Credo in Spíritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam cathólicam, sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem,

vitam aternam. Amen.

Za potrebe knjige prilagam tudi slovenski prevod:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.

In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;

ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;

trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;

šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;

šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;

od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.

Verujem v Svetega Duha;

sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;

odpuščanje grehov;

telesno vstajenje

in večno življenje. Amen.

Astroarheologija – specifično – veda o proučevanju astroloških parametrov umrlih ljudi, pravzaprav izdelava posthumne astrološke sistematike. V bistvu je to znanost, ki združuje astromatematiko, astropsihologiko ter življenje in delo preiskovane osebe.

Astrološka sistematika – specifično - Sistematski pregled posameznikovih astroloških parametrov.

Astromatematika – specifično – Posebna matematična znanost v okviru aplikativne astrologije.

Avtopublikum – specifično – samodejno prevozno sredstvo za javni prevoz, ima od 12 do 128 sedežev.

Avtomobil – specifično- vozilo za talni transport. Na supercestah (gl.) se brezstično pomika s pomočjo magnetičnega fluida. Na običajnih cestah uporabi električni vrtilni motor za pogon koles.

B

Berijski prag – specifično - Ločnica med individualnim in kolektivnim.

Bodyguard – žargon, anglizem - telesni stražar

C

Celestron—priznana znamka astronomskih instrumentov.

Cvek – žargonska beseda za nezadostno šolsko oceno.

D

Decimirati – stari način kaznovanja vojaške enote. Za kazen se ubije vsak deseti pripadnik. Kazen se je običajno izvršila v primeru nečastnega poraza.

Devocija – duhovnost, religija – ponižno čaščenje, močna privrženost.

Diabolus – latinščina – hudič, vrag.

Dominus – specifično, iz zgodovine - glavar družine gentes maiores.

Dripci – sleng – nerodneži, nesposobneži.

Drevo življenja – Kabala, okultizem - v Kabali je to temeljni sistem za simbolno opisovanje stanja pojavnosti. V magiji je temeljno orodje za analizo in opisovanje. Drevo življenja je sestavljeno iz 10 sefir, ki jih povezuje 22 poti. Sefire so ideje absolutnega, a poti relativnega. Sefire so stanja, poti energije.

Durhmarš – žargon – neprekinjeno, beseda se uporablja za poseben del igranja pri igri s kartami, imenovani šnops.

E

Ekskomunikacija – religija, krščanstvo – izločenje, izobčenje (gl. anátema).

Enohijana – okultizem, specifično - posebna telemitska magija. Zaradi izjemne učinkovitosti je izredno nevarna za nepripravljene. Za prakticiranje te magije je potrebno ogromno predznanja in se začne poučevati šele na višji univerzitetni stopnji. Neuspeh pri tej magiji ni samo še en neuspeh, temveč je tudi potovanje v pekel psihoz.

Eter – specifično, izpeljano iz okultizma - Substanca vesoljskega prostora. Obstaja v pasivni in aktivni obliki. Pasivni eter je zgoščen v materijo, a aktivni je manifestiran v fluidih.

Equit – specifično, izpeljano iz zgodovine - vitez, visok vojni častnik.

Equit maximus – specifično, izpeljano iz zgodovine - najvišji vitez – najvišji naziv za plebejca v vojni službi.

F

Fatva - religija, islam - posvetovanje, pravna odločitev muslimanskega pravnika (v glavnem muftija) na temelju šeriatskega prava. Katoliška ustreznica fatvi je papeška bula.

Fluid – specifično, izpeljano iz okultizma - oblika energije, poznana iz magije. V Adamiji je to edina oblika energije, ki se izrazi v magnetični in električni obliki na pasiven ali aktiven način. Fluidi so oblike pojavnosti etra, izhajajoč iz kristalne strukture materije. Materija je zgoščen, kristalizirani eter, ki s pomočjo magičnih operacij prehaja v fluid in nazaj v kristalno strukturo. Sorodna fatvi je papeška bula.

Frater Perdurabo – okultizem - magijski moto Aleistra Crowleya na začetku njegove poti.

G

Gentes maiores – zgodovina, specifično, izpeljano iz zgodovine - najpomembnejše plemiške družine Vatikana. Družino vodi dominus, ki ima tudi naziv patricija.

Gentes minores – zgodovina, specifično, izpeljano iz zgodovine - manj pomembne plemiške družine.

H

Harpija – grška mitologija – divje, roparske ptice ujede z ženskimi glavami, predstavljajo grabežljivost, zlobo in nemir.

Heathrow – geografija – najpomembnejše londonsko letališče in edino, od katerega je center Londona dostopen tudi s podzemno železnico.

Hogwarts Express – popularna kultura, saga Harry Potter – vlak, ki vozi od Londona, King Cross perona 9¾ do Hogsmeade Station. Vozi dijake na Čarovniško akademijo Bradavičarko (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry).

I

Imperator – latinsko, specifično – vladar Sveto rimskega cesarstva. Uradno nosi še naziv Rex Italia, Caesar Imperium, dominus Sacrum Romanum Imperium, defensor religio in še precej manj pomembnih titul.

Imperatore nobilis – specifično, iz latinščine – vladarsko plemstvo, naziv nosijo otroci aktualnega cesarja (gl.)

Ipsissimus – specifično, iz okultizma - Manifestacija posebnih astroloških parametrov, ki se udejanjijo v telesu človeka iz Zunanjosti z magijskim genom XY. Astrološke danosti se manifestirajo s poudarjenimi lastnostmi fluidov na astralni ravni, osebnostno kot povečane fizične, duševne, razumske in duhovne moči. Ipsissimus mora skozi vse stopnje duhovnega magijskega napredovanja, da lahko v svoji vlogi zasede prestol Omizja.

Islamovci – specifično – Islamovci, Islamovke v knjigi predstavljajo pripadnike Islama. Ustreza našim besedam musliman, muslimanka.

Iugales dux – latinščina, specifično – vodja ekipe, kapetan ekipe.

Izključnica – specifično – dokument o izključitvi (predvsem iz šole).

J

Jakobova lestev – okultizem, mistika, Kabala - simbolni sistem objektivne manifestacije, izumila jo je Toledska šola (gl). Tega simbolnega sistema in iz njega izhajajoče aplikacije ne uporablja nobena telemitska šola.

Jesodski prag – specifično - Polje sile ki Zemljo loči od Adamije v sferi Upodobitve. Ta točka je trenutek pred trenutkom našega vesolja in točka za točko glede na naš čas – prostor.

Jokus, iokus – latinsko – šala.

K

Kabala – mistika, okultizem, religija - starožidovska teologija, mistika in magijski sistem. Kabalistični simbolni sistem so prevzele vse magijske šole Sveto rimskega cesarstva, uporabniški jezik je hebrejščina, osnova pisava je simbolni alefbet. Iz kabale izhaja tudi vatikansko krščanstvo.

Kaducej – magija, okultizem – simbol Merkurja, palica z dvema prepletenima kačama.

Kamernik – specifično - naprava za snemanje. Obstaja več vrst snemalnikov, tudi za snemanje astralnih fluidov (astralni kamernik).

Keter – okultizem, mistika, Kabala - Krona, najvišja sefira Drevesa življenja (g. kabala, Drevo Življenja).

Konkordat – specifično, izhaja iz politike, religije - sporazum med krščansko patriarhijo, državo gostiteljico in Kurijo glede delovanja krščanstva na ozemlju tuje države. Običajno so v tem sporazumu zapisan način imenovanja lokalnih klerikov (običajno jih na predlog Koncila patriarhije potrdita papež in državna oblast), cerkveni davek in status patriarhije v okviru države.

Kontemplacija – mistika, okultizem, religija, duhovnost – meditacija, usrediščena pozornost na izbran objekt.

Konzistorij – religija, specifično iz religije in politike, Vatikanska vera – zasedanje kardinalov pod papeževim vodstvom. Konzistorij ima zakonodajno moč, na njem volijo kardinale za različne komiteje in na predlog papeža potrdijo kardinale Kurije. Ob volitvah papeža se konzistorij imenuje konklava. Pomembna vloga konzistorija je tudi potrditev kodeksov, ki po sprejemu v senatu dobijo veljavo šele po potrditvi na konzistoriju.

Konzumacija – tujka, lat. consūmere – použiti, porabiti, potrošiti.

Krščanstvo – Vatikansko krščanstvo (gl) je religija Sveto rimskega cesarstva in državljanske pravice so vezane na pripadnost Cerkvi. Krščanstvo izhaja iz nauka Jezusa Kristusa in apostolov. Osnova vere je apostolska veroizpoved (gl.). Poleg vatikanskega krščanstva je še nekaj krščanskih verzij, vse so izven Sveto rimskega krščanstva, kajti vsakokratni papež s posebno bulo izobči vse, kar ne sledi latinski verski praksi Vatikana. Vatikansko krščanstvo je v tujih državah zastopano s patriarhijami (gl), kjer sledijo Vatikanskemu krščanstvu.

Konzul – zgodovina, specifično, iz zgodovine - imenovani položaj vodje obsežnejše vojne kampanje v Svetem rimskem cesarstvu. Konzul je vedno plemenitega porekla (nobilis, običajno patricij gentes maiores).

Kurija – Katoliška cerkev, specifično, iz Katoliške cerkve - pravna in zakonodajna administracija Vatikanske cerkve. Sedež ima na Vatikanskem griču v Vatikanu. Sestavljena je iz kongregacij, papeških svetov, sodišč in pisarn:

 • Kongregacija za nauk vere,
 • Kongregacija za tujino,
 • Kongregacija za kult in disciplino zakramentov,
 • Kongregacija za zadeve svetnikov,
 • Kongregacija za škofe,
 • Kongregacija za evangelizacijo narodov,
 • Kongregacija za kler,
 • Kongregacija za institute posvečenega življenja in združbe apostolskega življenja,
 • Kongregacija za vzgojo iz izobraževanje.
 • Kongregacija za magijo.
 • Posvetovalna telesa:
 • ;Papeški svet za tujino
 • Papeški svet za edinost kristjanov,
 • Papeški svet za družino,
 • Papeški svet Pravičnost in mir,
 • Papeški svet Cor Unum,
 • Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev,
 • Papeški svet za interpretacijo pravnih tekstov,
 • Papeški svet za dialog z magijskimi cehi,
 • Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja,
 • Papeški svet za kulturo.
 • Sodišča:
 • Apostolska penitenciarija,
 • Apostolska signatura,
 • Vatikanska rota,
 • Vatikansko magijsko sodišče.

Poleg so še nekateri uradi, povezani s čisto praktičnimi zadevami delovanja Vesoljne cerkve.

L

Lebdilnik – specifično - letalna naprava, ki je sposobna tudi lebdenja v zraku. Za razliko od letalnika ga poganja magnetični fluid.

Legat – specifično iz latinščine – uradni pooblaščenec.

Legatura – specifično, iz latinščine – Izvršni državni urad (za razliko od officiuma).

Letalnik – specifično - naprava za letenje. V zraku napravo obdrži pretvornik etra, a poganja električni fluid.

Leteča ladja – specifično - Ladje, ki za vzdrževanje položaja na nebu uporabljajo magnetični fluid, a za pogon električni fluid. Ladje potujejo počasneje od letalnikov in so namenjene udobnejšemu prevozu velike skupine ljudi ali tovora.

Limes - zgodovina, latinščina - državna meja. Sprva je beseda pomenila pot med dvema zemljiščema.

M

Magija – okultizem, specifično, iz okultizma - Sistem postopkov za izvajanje sprememb. Osnova magije je tehnologija manipulacije s fluidi.

Magijski cehi – specifično, iz okultizma - V Svetem rimskem cesarstvu deluje več magijskih cehov. Vsakemu od njih načeluje najvišji mag, imenovan magus. Od leta 1925 imajo največ vpliva telemitski magijski redi (Zlata zvezda, Srebrna zvezda, Red Orientalskega templja (O.T.O.), Red Zlate zore). Predtelemitske čase so od pomembnih preživeli samo Toledski, Safedski, Abramelinov in Marsejski ceh. Obstaja še nekaj manjših cehov, ki niso del Omizja in so tesneje povezani s katerim od velikih cehov.

Magijska iniciacija – okultizem, specifično, iz okultizma - Magijski cehi imajo lastne sisteme napredovanja po svojih lestvicah. Iniciacija je običajno odvisna od dosežkov in testov. Omizje je glede tega sklenila dogovor – vodja posameznega ceha ima naziv magus, ki je povsod druga najvišja stopnja, a najvišja stopnja je Ipissimus, ki je lahko samo eden in je iznad magijskih cehov. Ipsissimus ima najvišji formalni magijski naziv - Rex superior.

Sistem iniciacije, ki je obče veljaven v izobraževalnem sistemu, temelji na kombinaciji 10-stopenjskega sistema Zlate Zore in sistema simbolike ezoteričnega Tarota.

Magika – okultizem, magija, specifično, iz okultizma, magije - telemitska magija, ki je zaradi svoje učinkovitosti prinesla zmago v Veliki vojni. Magika je veščina izvajanja sprememb vzrokov pojavnosti v skladu z voljo.

Magister – specifično, iz latinščine - uradnik v Sveto rimskem cesarstvu.

Magister militum – specifično, iz latinščine, zgodovina (Antični Rim) – vrhovni vojni poveljnik.

Magister officium – višji uradnik v Svetem rimskem cesarstvu.

Mens sana in corpore sano – latinščina – Zdrav duh v zdravem telesu.

Militaris – specifično, iz latinščine – splošno vojaški častnik.

Mutuma – latinsko – tiha, molčeča, nezgovorna.

N

Nobilis – latinščina - splošni izraz za plemstvo. Najvišje plemstvo predstavljajo patriciji gentes maiores.

Novičnik – specifično - Posebna vrsta upogljive plastično-celulozne mase, ki predvaja gibljive in statične slike ter besedila. Za prenos vsebin se uporablja eterski električni prenosnik.

O

Omizje – specifično - neformalni najvišji organ magijskih cehov. Omizje sestavljajo magusi največjih magijskih cehov in čeprav ne gre za uradni organ, so soglasni dogovori obvezni za vse magijske cehe. Omizje se sestaja v dvorani okoli ovalne mize. Del omizja je tudi velik kamniti prestolni sedež, namenjen Ipsissimusu. Leta 1925 je Omizje dobilo precej pristojnosti, čeprav posredno preko magijskih cehov.

Optimus – latinščina, specifično, iz latinščine – najbolj optimalen, najboljši.

Ordo – latinščina, specifično iz latinščine – red, ureditev.

Osebna prelatura Templjarjev – religija, specifično iz religije, Vatikanska cerkev - Osebna prelatura Templjarjev je v Vatikanski Cerkvi nosilec inkardinacije (oblika organizacije), ki je bila ustanovljena leta 1317 z motuproprijem Ecclesiae Sanctae papeža Janeza XXII. (gl. o Templjarjih). Templjarji so bili ustanovljeni že leta 498 kot cesarska garda.

Glavni namen osebne prelature je zagotavljanje primernih kadrov za imperialno templjarsko stražo. Vsi Templjarji so kleriki, ki tako niso inkardinirani v delne Cerkve (npr. v lokalne škofije), ampak so neposredno podrejeni osebni prelaturi. V skladu s kanonom 113 Zakonika cerkvenega prava so lahko člani le nobilisi z zaobljubo celibatu (kleriki). Vodja prelature je prelat s statusom kardinala, ki opravlja funkcijo ordinarija. Osebna prelatura je neposredno podrejena papežu.

P

Pater noster – religija, krščanstvo – temeljna krščanska molitev, po naše Očenaš.

Patriarhija (1) – religija - organizacijska enota vatikanskega krščanstva v tuji državi. Patriarhija je ozemeljska celota, kjer deluje Vatikanska krščanska cerkev.

Patriarhija (2) – specifično iz Katoliške cerkve, Vatikansko krščanstvo - organizacijska enota Patriarhalne vere, ki se je ohranila po spojitvi z vatikanskim krščanstvom. Ureditev je utemeljena leta 1712 na Veliki sinodi krščanstva v Vatikanu.

Patricij – zgodovina, specifično iz zgodovine - najvišji predstavniki nobilisov, moški pripadniki gentes maiores (gl.).

Picajzelj – narečje – sramna uš, v pogovornem jeziku pomeni nekaj izredno nadležnega.

Plebejci – državljani neplemenitega porekla.

Plonkanje – žargon – prepisovanje, goljufanje pri pisni šolski nalogi.

Pranajama – duhovnost, joga, mistika, okultizem – sistem zavestnega in nadzorovanega dihanja, kar je temelj praktične joge. Prana je življenjska energija, povezana z zrakom za dihanje, ki tako ravno z dihanjem prehaja v telo. Obstaja več vrst prane.

Preator – latinščina, specifično iz latinščine - Učitelj – poveljujoči pretorijanski gardi, običajno pripadnik gentes maiores.

Pretorijanci – zgodovina, specifično iz zgodovine - papeževa osebna garda, v antičnem času so bili cesarjevi stražarji. Za razliko od Templjarjev (gl), je to bil vojaški in ne verski red, zato zanje ni veljalo pravilo celibata. Vatikan ima od leta 1655 kohorto pretorijancev.

Princeps nobilis – specifično, iz latinščine – princ plemič, naziv nosijo bližnji sorodniki aktualnega cesarja (gl.)

Puella – latinsko – dekle, v slengu cesarstva (specifično) – ne ravno inteligentna ženska, neizkušeno dekle ipd.

R

Radovedni Taček – popularna kultura – Radovedni Taček je glavni junak treh del avtorice Eveline Umek. Ta dela so Radovedni Taček v galeriji, Radovedni Taček v gledališču in Slovar radovednega Tačka.

Razkomiti, razkomotiti se – pogovorno - si narediti udobno.

Rector – specifično iz latinščine – vodja, vodilni, naziv za neformalnega vodjo Omizja. Od časov Aleistra Crowleya je to običajno magus Ordo Astrum Argentum, najpomembnejšega in najstarejšega telemitskega reda. Na srečanjih Omizja rector vse prisotne kliče po imenu, a vsi ga morajo klicati gospod rector (dominus rector).

Red Zlate zore – okultizem, specifično iz okultizma - Leta 1918 postane telemitski red. Njegova deset stopenjska lestvica je postala obče veljavna v javnem magijskem izobraževanju – neofit (0), Zelator (1), Teoretik (2), Praktik (3), Filozof (4), Adeptus minor (5), Adeptus maior (6), Adeptus exemptus (7) Magister templi (8), Magus (9), Ipsissimus (10).

Retro – pogovorno – starinsko, starodobno.

Rex superior – latinsko, specifično, iz latinščine – Najvišji (glavni, vrhovni) kralj, naziv Ipsissimusa za Omizjem (gl.).

S

Sefira – Kabala, okultizem, mistika – sfera, Drevo življenja sestavlja deset sefir, deset stanj vsega.

Senat – specifično, iz zgodovine, politike - Najvišje zakonodajno telo Sveto rimskega cesarstva. Kandidirajo lahko samo patriciji. Volilno pravico imajo vsi polnoletni moški državljani. Četrtino senatorjev izvoli ljudstvo Vatikana, četrtino ljudstvo Konstantinopla, četrtino državljani Kraljestva Italija in četrtino vsi drugi državljani cesarstva. Poleg senata, ki ima 240 članov, cesar in Kurija imenujeta še Senatno prefekturo (gl.). Volitve v senat so vsakih 6 let. Senat ima različne komiteje, stalne in nestalne, imenovane po potrebi (primer nestalnega komiteja je Ženitni komite).

Senatna prefektura – nekakšen zgornji dom senata, vanj imenujeta cesar in kurija vsak po 20 uglednih patricijev in kardinalov. Od leta 1925 mora za imenovanje predstavnikov kurije dati soglasje še neformalno Omizje, zbor magusov magijskih cehov. Članstvo v tem telesu je dosmrtno, imenovanje se izvaja samo ob smrti člana. Pomembne funkcije so pravica do veta, imenovanje guvernerjev provinc, formalna razglasitev vojne in imenovanje ministrov.

Sensorem – latinščina – senzor, registrator kartice.

Serpent(a) – latinščina - kača.

Simpli – latinščina – preprosto, enostavno.

Skenslati – sleng, anglizem – odstranili. Anglizme uporablja mladina, ki je pod vplivom angloameriškega kulturnega kolonializma.

Supercesta – specifično - sistem hitrih cest, kjer so avtomobili brzeli s hitrostjo do 500 km/h. Superceste temeljijo na potencialu električnega in magnetičnega fluida.

Socialofraktali – specifično - temeljni sociološki subjekti, specifična kategorija v teoretični astrologiji.

Š

Šloganje – narečje – prerokovanje.

Štrikanje – pogovorno – pletenje, običajno iz volne.

T

Tarot – okultizem - Slikovni simbolni sistem, namenjen opisovanju zavestnih stanj in procesov. Sistem je sestavljen iz 22 adutov velike arkane, 16 dvorskih kart in 40 malih arkan.

Templjarji – zgodovina, specifično, iz zgodovine, Vatikanska cerkev – Templjarji so bili ustanovljeni s Sigil sanctum leta 498 med papežem Gelazijem I in Klodvikom II kot poglobitev pred dvema letoma podpisanega sporazuma, ko je Klodvik postal defensor religio in Vatikanska vera edina religija obnovljenega cesarstva. Kasneje so postali osebna prelatura (gl.).

Tifaretska psihopatija – specifično - posebna vrsta psihoze, ki nastane zaradi neprimernih magijskih praks. Značilnost te bolezni je pomanjkanje empatije, brezobzirnost in sledenje izključno lastnim predstavam. Oboleli so zaradi učinkovitosti izredno nevarni, če se dokopljejo do pomembnejših položajev. To nevarno duševno bolezen indicira samo zahtevna astralna diagnostika.

Toledska šola – mistika, Kabala, specifično iz židovske mitologije - Najstarejša znana magijska šola, izhaja iz hispanijskega Toleda, kamor so se že v času starega Rima preselili prvi kabalisti iz Svete dežele. Prva omemba sega v leto 120 n.š. Toledska šola se od večine loči zaradi drugačnega sistema iniciacij in zanimive interpretacije Ipsissimusa. Po tej teoriji se v vsaki generaciji rodi potencialni Ipsissimus, ki pa se manifestira samo v primeru ustreznih okoliščin – kriznih agensov. Toledska šola iniciacijske stopnje povezuje z zadnjimi sedmimi Tarot aduti (gl). To so Teoretik (1), Praktik (2), Filozof (3), Adeptus minor(4), Adeptus maximus (5), Magus (6), Ipsissimus (7).

V

Vatikansko krščanstvo – specifično iz Katoliške Cerkve - najpomembnejša in daleč največja krščanska religija. Sedež ima v Vatikanu, vlada ji papež. Vatikan NI papeška država, temveč glavno mesto Sveto rimskega cesarstva. Vsak polnopravni rimski državljan mora biti krščen v vatikansko krščanstvo in mora imeti še obhajilo in birmo. Brez pripadnosti krščanstvu nima državljanskih pravic. Uradni jezik krščanstva je latinščina in pri obredih se vedno uporablja samo latinščina. V krščanskih religijah izven Sveto rimskega krščanstva (recimo v Ameriki), se ponekod uporabljajo lokalni jeziki.

V krščanskih deželah izven Sveto rimskega cesarstva se papežu priznava bolj ali manj omejena oblast nad imenovanji škofov in kardinalov. Krščanstvo je tam, kjer pripadnost Vatikanski cerkvi ne prinaša državljanstva, večinoma organizirano v obliki patriarhij (gl.). Odnosi Kurije s patriarhijami so urejeni s konkordati (gl).

Vatikansko krščanstvo je teritorialno razdeljeno na nadškofije in škofije, ki ustrezajo cesarskim upravnim enotam (provincam in diocenzam).

Victorem, victorius – latinščina – zmagovalec, zmagoviti.

Victus – latinščina – zguba, zgubaš, tisti, ki izgubi.

Z

Zaplužil – sleng – se zapeljal, bil vržen v sneg.

Zašpecati – sleng – zatožiti, izdati nekomu.

Ž

Žavbe, žavbami – pogovorno – zvit, iznajdljiv.